สำนักการ์ตูนไทยขอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บุกเบิกการ์ตูนการเมืองของไทย

สำนักการ์ตูนไทยขอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บุกเบิกการ์ตูนการเมืองของไทย
สำนักการ์ตูนไทยขอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้บุกเบิกการ์ตูนการเมืองของไทย

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สำนักการ์ตูนไทย "อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ มรดกการ์ตูนไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล"

สำนักการ์ตูนไทย

สำนักการ์ตูนไทย
ใคร่ขออัญเชิญพระราชดำรัสความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
“หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาการอ่าน การใช้ภาษา การคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่าน สมควรสนับสนุน แต่ในท้องถิ่นห่างไกล เยาวชน
ไม่มีโอกาสได้อ่านหนังสือ เพราะขาดห้องสมุดการส่งเสริมการอ่าน จึงควรขยายแวดวงไปให้ถึงคนเหล่านี้ด้วย เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสเรียนรู้จากหนังสือ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชอารมณ์ขันและทรงโปรดการวาดภาพการ์ตูนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ภาพฝีพระหัตถ์หลายภาพได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการถ่ายทอด
พระราชอารมณ์ขันแล้ว ราษฎรยังได้ข้อคิดและคติในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

คณะผู้บริหารสำนักการ์ตูนไทย

1. คุณวรวิชญ เวชนุเคราะห์
ประธานกรรมการจบการศึกษาจากพาณิชย์พระนคร (2510)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2514)
เป็นผู้เชี่ยวชาญการ์ตูนไทย ติดอันดับ Top Five ของเมืองไทย
และเป็นผู้แต่งหนังสือ "ประวัติการ์ตูนไทย"

2. คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ


จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2522)
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2530)
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาบริษ้ทวิศวกรที่ปรึกษา
อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษาของส่วนราชการได้แก่ กรมชลประทาน กรมทางหลวง เป็นต้น

3. อาจารย์ฉวีวรรณ วิชัย
ที่ปรึกษา


จบการศึกษา ปริญญาโทด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณประดิษฐ จ.เพชรบุรี 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 


การให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆที่ผ่านมา

นิตยสารสกุลไทย ฉบับที่ 3076
23 กย.2556

คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์นิตยสารสกุลไทยในหัวข้อเรื่อง "ชวนสร้าง ชวนรักษ์ สำนักการ์ตูนไทย" เรื่องโครงการก่อตั้งหอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกไทยนี้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล
นิตยสาร"คิด"
นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย
ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน)
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3 กพ. 2555


คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ สำนักการ์ตูนไทยให้สัมภาษณ์
โครงการหอสมุดการ์ตูนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแก่นิตยสาร"คิด" นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผลักดันเศรษฐกิจไทย ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญทุกท่านอ่านรายละเอียดได้ในนิตยสาร"คิด"ที่แจกฟรีในสัปดาห์แรกของเดือน มีค. 55 นี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล เชียงใหม่ และหัวหิน ที่ TCDC, ร้านหนังสือ, ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์/โรงละคร, ศูนย์บริการ, ห้องสมุด,พิพิธภัณฑ์/หอศิลป์, สมาคม/สถานศึกษา


นิตยสาร all Magazine
นิตยสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 สค.55


คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการสำนักการ์ตูนไทย ให้สัมภาษณ์นิตยสาร all Magazine เรื่องโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ก่อตั้งหอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งลงใน all Magazine ฉบับวันที่ 1 ตค.55 all Magazine เป็นนิตยสารส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย อัดแน่นไปด้วยสิ่งที่มีสาระและเพลิดเพลินใจตอบแทนคืนให้แก่สังคม กำเนิดขึ้นใน CEO Office ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้นโยบายของ คุณก่อศักดิ์ ชัยรัศมีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วางจำหน่ายในร้าน7eleven และ Book Smile ทุกสาขา  
นิตยสาร MBA
เล่มฉบับ พย.2554
 
คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการสำนักการ์ตูนไทย
ห้สัมภาษณ์นิตยสาร MBA โครงการมรดกการ์ตูนไทย
 
 


นสพ.ไทยโพสต์
พุธที่ 21 มีค. 2555

คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ห้องสมุดการ์ตูนไทย ลง นสพ.ไทยโพสต์
ฉบับวันพุธที่ 21 มีค. 2555
รายการรังนกกระเต็น ครอบครัวข่าวช่อง 3
23 มีค.2555


คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์คุณวราภรณ์ สมพงษ์ เรื่องโครงการหอสมุดการ์ตูนไทยเก่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในรายการรังนกกระเต็น ของครอบครัวข่าวช่อง 3 สถานีวิทยุ FM 106 MHz ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 8.00 น. วันที่ 23 มีค.2555
รายการ ขบวนการล้านความคิด
21 มีค. 2555


คุณสุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์รายการ "ขบวนการล้านความคิด" คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว ทางสถานที่วิทยุคลื่น FM. 105 MHz. กรมประชาสัมพันธ์ เวลา 17.00 นาฬิกา - 18.00 นาฬิกา

ป้าหมายและการดำเนินงาน


สำนักการ์ตูนไทยได้กำหนด
4 กลยุทธ์พิทักษ์มรดกของชาติ ประกอบด้วย

 
1- อนุรักษ์ การ์ตูนไทยในอดีตให้คงอยู่สืบต่อไปถึงลูกหลานไทย 
2- เผยแพร่ให้เด็กและเยาวชนไทย เกิดความรัก เชิดชู และภาคภูมิใจในการ์ตูนไทย และศิลปินในอดีต
3- ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยผ่านสื่อการ์ตูนไทย
4- ช่วยเหลือสังคม ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่ยากจนมีความสามารถทางการเขียนภาพการ์ตูนไทย

 
...ถามว่าทำไมต้องทำ ทำแล้วได้อะไร...
 

 

หนังสือการ์ตูนไทยสมัยก่อน นับได้ว่ามีคุณค่ายิ่งทางประวัติศาสตร์และสังคมไทย
มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับเด็กไทย มีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องทั้งสำนวนแบบทางการและสำนวน
แบบพื้นบ้าน อันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี
มีคำสละสลวยมากมาย หลายคำเป็นชื่อเรียกที่ปัจจุบันไม่ได้พบเห็นแล้ว ตัวปกหนังสือและลายเส้น
ภายในเล่มจะเน้นภาพมากและเป็นภาพที่วาดได้อย่างสวยงามด้วยพู่กัน เพราะภาพสวยๆเป็นสิ่งที่ชวนให้
เด็กๆอยากดูและอ่าน ซึ่งช่วยให้เด็กอ่านหนังสือได้แตกฉานรวดเร็วขึ้นกว่าปกติ ทั้งยังนำความรู้
วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และคติสอนใจมาสู่เด็กอย่างกว้างขวางอีกด้วย เด็กจะรับรู้สิ่งเหล่านี้
โดยไม่รู้ตัว และรวดเร็วยิ่งกว่าอ่านหนังสือแบบเรียน การสร้างหนังสือให้ได้แบบนี้ เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่าย
นักเพราะผู้เขียนผู้ทำต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในการใช้ภาษาไทย มีนิสัยรักเด็กอย่างแท้จริง ต้องเรียนรู้หลัก
จิตวิทยา ต้องรู้จักถ่ายทอดความรู้พร้อมกันไปกับการให้ความบันเทิง และต้องเป็นผู้ที่เข้าถึงศิลปอีกด้วย
การ์ตูนไทยสมัยก่อนเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย เด็กและเยาวชนอ่านแล้วหรรษาชอบใจ
นี่คือคุณค่าของการ์ตูนไทยในอดีตที่ควรได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป
และเผยแพร่ให้เด็กไทยได้รู้จัก รู้คุณค่า เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน
และภาคภูมิใจที่จะรักษาสืบต่อไปให้ลูกหลานไทยในภายภาคหน้า


...แล้วสำนักการ์ตูนไทยมีความพร้อม มีศักยภาพ ที่จะบรรลุผลสำเร็จได้เพียงใด...

เนื่องจากหนังสือการ์ตูนเหล่านี้ปัจจุบันหาได้ยากยิ่ง เนื่องจากมีอายุนานมากกว่า  50 ปีแล้ว บางส่วนก็ชำรุดเสียหายไปตามกาลเวลา บางส่วนถูกทอดทิ้งทำลายไปอย่างน่าเสียดายยิ่งนัก เพราะไม่ทราบถึงคุณค่าของหนังสือ บางส่วนก็จะกระจัดกระจายอยู่กับท่านที่รักและสะสม โดยไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าเก็บอยู่ที่ไหนและมีอะไรบ้าง ดังนั้นการที่จะเก็บรวบรวมให้ได้จำนวนมาก เพื่อการอนุรักษ์ดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงได้นั้นถือว่ายากยิ่ง หากไม่มีหนังสือการ์ตูนเหล่านี้อยู่ในมือแล้ว ต้องใช้เวลาในการสืบหานานและเสียค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้แน่นอนว่า การค้นหาการ์ตูนที่ทุ่มเทไปนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวประการใด นอกจากนั้นการ์ตูนเก่าเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีราคาซื้อขายสูงมากในตลาดปัจจุบัน บางเล่มมีราคาถึงหมื่นบาท จึงนับเป็นการยากที่จะหาผู้ใดกล้าเลี่ยงกระทำการนี้ หรือกระทำการได้สำเร็จ

แต่สำนักการ์ตูนไทยมีพร้อมสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นข้อเด่นและข้อได้เปรียบ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินและเสียเวลาในการเก็บรวบรวมหนังสืออีก เพราะว่าปัจจุบันสำนักการ์ตูนไทยมีหนังสือและการ์ตูนเก่าต้นฉบับที่เก็บรวบรวมไว้แล้ว มากกว่า 10,000 เล่ม หรือมากกว่า 1,000 เรื่อง ซึ่งได้จากการเก็บสะสมมานานนับ 50 ปีแล้ว บางส่วนได้รับบริจาคมาจากผู้มีจิตกุศลที่ร่วมสนับสนุนโครงการ นับได้ว่ามีความพร้อม 100% ที่สามารถดำเนินการได้ทันที อีกทั้งมีทีมงานที่มีคุณภาพแล้ว จึงมีศักยภาพเต็มที่ที่จะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้ทันทีและแน่นอน

...ถามว่าจะทำอย่างไร...
 
สิ่งแรก เราต้องกำหนดขอบเขตการบริการก่อนว่า จะต้องครอบคลุมครบถ้วนทั้งเด็ก เยาวชน วัยรุ่น
และผู้สูงอายุ จึงจะได้ผล เพราะทุกเพศทุกวัยมีผลสืบเนื่องต่อกัน การรุกเราจะเปิดแนวรุกพร้อมกันหมด
ด้วย 7 ยุทธวิธี ประกอบด้วย
 

1- เราจะจัดตั้งหอสมุดการ์ตูนไทยเก่าเราจะแสดงหนังสือการ์ตูนไทยต้นฉบับในอดีต ตั้งแต่ปี 2490-2535 
มากกว่า 10,000 เล่ม 1,000 เรื่อง
เราจะให้บริการท่านได้ชมการ์ตูนเก่าอายุกว่า 50-80 ปี ที่หาได้ยากยิ่ง
ท่านสามารถถ่ายเอกสารและขอปกการ์ตูนฉบับพิมพ์ครั้งแรกได้ทุกเล่ม
เราจะจัดห้องเกียรติยศ เพื่อเชิดชูวีรบุรุษการ์ตูนไทยในอดีตที่สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่นี้ให้แผ่นดินไทย
เราจะจัดให้เด็กนักเรียนทั่วประเทศเข้าชมและหยิบอ่านการ์ตูนทุกเล่มได้ฟรีตลอดปี

2- เราจะสร้างละคร-หนังการ์ตูนแพร่ภาพทางทีวี
 
ให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้รับชมถึงความสามารถของศิลปินไทยรุ่นแรกที่เขียนเรื่องและวาดภาพการ์ตูน
ได้ดีไม่แพ้ต่างประเทศ เริ่มต้นโดยนำบทมาจากการ์ตูนไทยยอดนิยมในอดีต 4 เรื่อง 4 รส
ที่ยอดเยี่ยมตลอดกาล มอบกำนัลแด่ เด็ก เยาวชน และคนทุกวัย ครบครัน

เรื่องที่ 1 : ตุ๊กตา

 

การ์ตูนซีรี่ย์สำหรับครอบครัว เรื่องและภาพโดย พิมล กาฬสีห์ การ์ตูนตุ๊กตาเป็นการ์ตูนเรื่องแรกของ
ประเทศไทย เริ่มปี 2497 ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ทั่วประเทศ ว่าดีสำหรับ
ทุกคน มียอดจำหน่ายในปี 2505 มากกว่า 100,000 เล่ม มากที่สุดของประเทศ
แสดงนำโดย หนูนิด หนูไก่ หนูหน่อย หนูแจ๋วจอมฮึ

เรื่องที่ 2 : ห้องสีชมพู


ละครเรื่องยาวสำหรับครอบครัว เรื่องและภาพโดย พิมล กาฬสีห์
เป็นการ์ตูนยอดนิยมในอดีต เคยสร้างเป็นละครทีวีมาแล้วเมื่อ 40 ปีก่อน
แสดงนำโดย หนูราตรี หนูหน่อย หนูแจ๋วจอมฮึ

เรื่องที่ 3 : เจ้าชายลิ้นดำ


หนังชีวิตผจญภัย ความรักและคุณธรรม จากการ์ตูนอมตะของ พ.บางพลี
แสดงนำโดย อัศวินสายฟ้า โต กว้าง ยาว ลิ้นดำ

 เรื่องที่ 4 : สิงห์ดำ


หนังต่อสู้กำลังภายใน วิทยายุทธ ลึกลับ ซ่อนเงื่อน
จากการ์ตูนเรื่องที่ขายดีที่สุดในอดีต ของ ราช เลอสรวง
แสดงนำโดย สิงห์ดำ คำรณราช ขอทานเทพยดา

3- เราจะแจกจ่ายเผยแพร่การ์ตูนไทยให้โรงเรียนตัวอย่างทั่วประเทศฟรี
4 - เราจะแจกทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจน ที่โดดเด่นทางการเขียนภาพการ์ตูนไทย
5- เราจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการ์ตูนไทยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม
6- เราจะเปิดเว็บการ์ตูนไทย บริการ e-book และ Facebook
เพื่อสร้างโครงข่ายสังคมการ์ตูนไทยในโลก Online
7- เราจะเปิดห้องสโมสรให้ทุกท่านได้พบกับความสุขในวัยเด็ก
ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และพบปะสังสรรกับเพื่อนๆ


นี่เรียกว่า มหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย
...ถามว่าทำไมจึงเรียกว่า มหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่


 
เลือกใช้คำนี้นับว่าเหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะว่างานนี้จะสำเร็จได้ต้องผ่านด่านอุปสรรคที่ยากยิ่ง
ถึง 2 ด่าน ด่านแรก ต้องมีกลยุทธิ์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อนำพาการ์ตูนเหล่านี้ที่เด็กและเยาวชนยุคนี้ไม่รู้จัก
มาสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหน และภาคภูมิใจ ที่จะรักษาสืบต่อไปถึงลูกหลานไทย อุปสรรคด่านที่ 2 คือ ต้องเอาชนะ 2 คู่แข่งสำคัญ นั่นคือเกมส์คอมพิวเตอร์และการ์ตูน
ต่างชาติ ที่ยึดครองหัวใจของเด็กมานาน อย่างนี้ จะไม่ให้เรียกว่ามหากาพย์สงครามที่ยิ่งใหญ่ ได้อย่างไร

...ถามว่าทำไมจึงเรียกว่า ครั้งสุดท้าย

แน่นอน การ์ตูนไทยสมัยอดีต คนที่รู้จักและเข้าใจคุณค่าดีที่สุดย่อมเป็นคนยุคนั้น การที่จะเปิดเกมรุกอย่างได้ผล ก็ต้องอาศัยพวกท่านเป็นแม่ทัพหน้า จึงมีโอกาสชนะ ที่เรียกว่าครั้งสุดท้าย เนื่องจากพวกท่านต่างก็มีอายุมากกว่า 50 ปีแล้ว พวกท่านจึงต้องทุ่มเทกำลังทั้งกายและใจอย่างเต็มที่
เพราะนี่คือเดิมพันครั้งสุดท้าย เพื่อรักษามรดกของชาติชิ้นนี้ิไว้ให้ได้
หากสงครามครั้งนี้ไม่ประสบชัยชนะ แล้วครั้งหน้าจะชนะได้อย่างไร
...ถามว่า แล้วผู้ร่วมลงทุน หรือผู้สนับสนุนเงิน Sponsor โฆษณา จะได้อะไรตอบแทน

เพื่อให้สำนักการ์ตูนไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง จึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเป็นแบบธุรกิจเพื่อสังคม
ในการรักษามรดกการ์ตูนไทยที่มีเพียงหนึ่งเดียวนี้ ให้ดำรงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานไทย

ดังนั้นหากท่านสนใจร่วมลงทุน
หรือให้เงินสนับสนุน Sponsor โฆษณาโครงการนี้
เรายินดีมอบสิทธิต่อไปนี้ให้ท่าน :

1- ร่วมเป็นเจ้าของสำนักการ์ตูนไทย
2- ร่วมเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร
3- ได้สิทธิ์โฆษณาในสื่อของเราทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น
- โฆษณาในรายการหนังการ์ตูนทางทีวี
- โฆษณาบนปกการ์ตูนทุกเล่มที่เผยแพร่ออกไปยังห้องสมุดโรงเรียนทั่วประเทศ ห้องสมุดส่วนราชการและเอกชน ร้านค้า
-โฆษณาบนเว็บไซท์ และ Facebook
- ชื่อของท่านจะอยู่ควบคู่ไปกับชื่อของสำนักฯในฐานะผู้สนับสนุนทั่วทุกหนทุกแห่ง


ดังนั้น ท่านใดหรือหน่วยงานใด ที่เห็นคุณค่าของการ์ตูนไทยเก่า ต้องการร่วมอุดมการณ์
สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อจารึกชื่อเป็นเกียรติประวัติคงอยู่สถาพร และสนใจเข้าร่วมสนับสนุนเงิน เรายินดีที่จะนำเสนอข้อเสนอ Proposal พร้อม Presentation ให้ท่านพิจารณา

เมื่อได้เงินทุนสนับสนุน โครงการจะเสร็จสมบูรณ์เป็นลำดับ
เดือนที่ 1 - มาตรการทุกด้านเปิดรุกเต็มที่
เดือนที่ 2 - เปิดเว็บไซท์ และ Facebook
เดือนที่ 3 - เปิดหอสมุดการ์ตูนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ไม่เกินเดือนที่ 8 - หนังการ์ตูนเก่าจะเริ่มแพร่ภาพทางทีวี
Announcement of
Thai Comic Bureau (TCB)

Thai Comic Bureau (TCB) now would like to invite the co-investor or sponsor to join in TCB 's projects including the largest thai old comics library hall in Thailand. Now, We have the very rare thai old comics printed in 1954-1980 more than 10,000 books which biggest in the county.The oldest one is originally 1st edition in 1927 or 85 years ago.These comics have high social and culture value of Thai about the past. In case you interest with the project, please contact:
Mr. Suchat Kiatchaipipat
Managing Director,TCB
Tel 0850438334
email :
suchatkiat@hotmail.co.th
Sincerely Yours,
Thanks Youสิทธิพิเศษของผู้ที่มอบการ์ตูนให้หอสมุดฯ


ท่านที่มอบการ์ตูนให้กับหอสมุดฯ มีสิทธิยืมการ์ตูนทุกเล่มในหอสมุดไปถ่ายเอกสารได้
กำลังใจที่ได้รับ คือพลังบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่
ข้าพเจ้าขอนมัสการกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแด่
พระมหาสันทรรศน์ ฐิตวิริโย วัดท่าจันทร์วิปัสสนา อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ที่ได้โปรดเจริญพร เมื่อ 15 ตค.2554


" ขอให้โครงการห้องสมุดการ์ตูนไทยสำเร็จในเร็ววัน อาตมาเข้ากรุงเทพก็ไปพักที่คณะ ๑๖
วัดชนะสงคราม (ใกล้ ๆหอสมุดแห่งชาตินั่นแหละจ้า) คงได้มีโอกาสใช้บริการ
และขอเอาข่าวนี้ไปเผยแพร่ในบล้อกอาตมาด้วย
ชื่อ พันธุ์สังหยด หาในกูเกิลก็เจอจ้า เดี๋ยวหายน้ำท่วมแล้วจะหาโอกาสทำกิจกรรมช่วยหาทุนจ้า"


มีผู้ใหญ่หลายท่านโทรมาให้กำลังใจและอวยพรขอให้ประสบความสำเร็จโดยไว
หลายท่านถามว่าหอสมุดจะเปิดเมื่อไร อยู่ที่ไหน อยากไปนั่งอ่านการ์ตูนที่หอสมุด
หลายท่านอยากให้มีที่พบปะสังสรรกันในหมู่พวกเราที่ถวิลหาความสุขสรรในวัยเด็ก
บางท่านยินดีมอบหรือให้ยืมวิทยุโทรทัศน์รุ่นปี 60's เพื่อสร้างบรรยากาศจำลองในอดีต
หลายท่านอยากให้มีการจัดประกวดการ์ตูนเก่า หนังสือเก่า ใครมีของดีๆเอามาโชว์กัน......
ผมได้กล่าวขอขอบคุณทุกๆท่าน และได้เรียนว่าข้อแนะนำเหล่านี้ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง
และพร้อมจะจัดให้ทั้งหมดสำนักการ์ตูนไทยตั้งขึ้นเพื่อบริการคนไทยทุกคน ทุกเพศทุกวัย
ไม่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่จะได้รับความสุขสมปรารถนาเท่านั้น เด็กและเยาวชน ก็จะได้รับความสุขสรรหรรษาอีกด้วย อีก 10-20 ปีข้างหน้า เมื่อหมดยุคพวกเราแล้ว ลูกหลานไทยรุ่นหลังจะได้สืบทอดเจตนารมย์นี้ต่อไป...ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมา นี่จึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแท้จริง

ผมมีความมุ่งมั่นเสมอว่า พวกเราทำงานมาอย่างหนักกว่า 30 ปี จนประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่ง แล้วบั้นปลายของชีวิตเล่า ต้องการอะไร ? การสร้างธุรกิจมุ่งหวังให้รํ่ารวยยิ่งขึ้นเพียงอย่างเดียว
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือ ? บางครั้งกลับเป็นการสร้างภัยให้ตนเอง หรือสร้างทุกข์ให้กับลูกหลาน ดังที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง เงินทองเป็นสิ่งจำเป็น แต่หาใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิต
การสร้างประวัติศาสตร์ให้ชาติ แม้ชีพสิ้นไป ชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ก็ยังจารึกอยู่
สร้างความปิติยินดีให้แก่ลูกหลานยิ่งกว่า


งานนี้ ผมไม่เชื่อว่าผมคิดผิด
ผมไม่เชื่อว่าผมจะโดดเดี่ยว ไร้ผู้ร่วมอุดมการณ์
ผมไม่เชื่อว่า ผมจะหาผู้สนับสนุนไม่ได้
ผมไม่เชื่อว่า คนไทยจะทอดทิ้งและยอมสูญเสียมรดกชิ้นนี้
งานนี้ต้องสำเร็จอย่างงดงามเท่านั้น

...นี่คือปณิธานอันยิ่งใหญ่
...

ด้วยความนับถือ
สุชาติ เกียรติชัยพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ สำนักการ์ตูนไทย

โทร 085-043-8334
http://wsrifa.blogspot.com/
email :
suchatkiat@hotmail.co.th


" สำนักการ์ตูนไทย อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ มรดกการ์ตูนไทย ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดกาล"


รายชื่อการ์ตูนส่วนหนึ่ง ที่มีในหอสมุดของเรา
เฉพาะตั้งแต่ปี 2496-2512

จำนวนประมาณ 250 เรื่อง หรือ 2,450 เล่ม
 
กบทองคำ(2502)ภาพโดยประนอม และเรื่องโดยเกิดใหม่
 1. กระบองวิเศษ(2504) ภาพและเรื่องโดยเมษ เมษา
 2. กระสือสาว ของ ทวี วิษณุกร
 3. กระโหลกดำ ของ ดวลเชิง ชาตรี
 4. กากี(2499)ภาพและเรื่องโดย ดวงจันทร์
 5. การ์ตูนขวัญใจ ของ จุก เบี้ยวสกุล
 6. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ หงส์เหิร ของ จุก เบี้ยวสกุล
 7. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ การ์ตูนตลก
 8. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ รวมอารมย์ขัน
 9. การ์ตูนขวัญใจ ฉบับพิเศษ รวมการ์ตูนตลก
 10. การ์ตูนคุณหนู(2502)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 11. การ์ตูนคุณหนูเด็กดี ของ พ. บางพลี
 12. การ์ตูนประมวลสาส์น ของ พ. บางพลี ปี 2502
 13. การ์ตูนเด็กดี ของ พ. บางพลี
 14. การ์ตูนรวมรสสำราญ ของปิยะดา


 15. การ์ตูนตุ๊กตา ตั้งแต่ปี 2500
 16. การ์ตูนตุ๊กตาหัวเราะ
 17. การ์ตูนตุ๊กตา ตอนพิเศษ
 18. ห้องสีชมพู จากรั้วมัลลิกา ทหารเอกเจ้าหมื่นไวย เด็กดำพเนจร
 19. สไบตอง พรานทนง ศรีธนญชัย พระอภัยมณี ถุงกระดาษ พิราบน้อย
 20. เวียงฮ่อ บนเรืออัปปาง ผู้พยาบาลคุณพ่อ เพื่อนของชาลี เพลินภาพ
 21. ลูกเสือลำพอง เจ้าเมืองตะกละ หนูนิดผจญภัย ผีสุกอาละวาด
 22. การ์ตูนเบบี้ ตั้งแต่ปี 2505
 23. ดุจเดือน
 24. แก้วดวงใจ
 25. สองจอมภพ
 26. การ์ตูนหนูจ๋า ตั้งแต่ปี 2505
 27. สังข์ทอง
 28. ตรีบุตร
 29. การ์ตูนหนูยิ้ม


 30. การ์ตูนแจ๋วแหวว ของ แจ๋วแหวว
 31. การ์ตูนจุ๋มจิ๋ม(2499)ภาพโดยอำนวย
 32. การ์ตูนแจ๋วแหวว(2506)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว
 33. การ์ตูนตุ๊กตา(2498)
 34. การ์ตูนเบบี้(2505)
 35. การ์ตูนยิ้ม(2501)ภาพโดยวิเชียร ศุภสมุทร
 36. การ์ตูนรวมรสสำราญ(2510)
 37. การ์ตูนแสนสนุก(2501) ภาพและเรื่องโดยเปลวเทียน
 38. การ์ตูนหนูจ๋า(2502)
 39. การ์ตูนหนูน้อยร้อยชั่ง(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 40. การ์ตูนหรรษา(2502)ภาพและเรื่องโดยวัฒนา
 41. กำเหนิดซุปเปอร์เปีย ของ อิศวร
 42. เกือกทองคณโฑทิพย์(2504)ภาพโดยจ.บางพลัด และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 43. แก้วดวงใจ ของ อาวัฒน์
 44. แก้วหน้าม้า(2500)ภาพและเรื่องโดยนกกระทา


 45. แก้วหน้าม้า(2507) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 46. แก้วหน้าม้า + โกมินทร์ ของ ทวี วิษณุกร
 47. โกมินทร์กุมาร(2506) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 48. ขวัญฟ้าปกาสิต(2503) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 49. ขวานฟ้าหน้าดำ(2502)ภาพโดยเทพา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 50. ขุนขวานทมิฬ(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 51. ขุนช้างขุนแผน(2500)ภาพและเรื่องโดยนกกระทา
 52. ขุนดาบเพชรตัดเพชร(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล ครบชุด
 53. ขุนพลธนู(2498)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 54. ขุนศึกพเนจร(2505) ภาพและเรื่องโดยจุ๋มจิ๋ม
 55. ขุนศึกม้าขาว(2502) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 56. การ์ตูนขวัญใจ ของ จุก เบี้ยวสกุล
 57. งูเห่าคืนชีพ ของ จิงโจ้
 58. จ้อนกับแดง(2501) ภาพและเรื่องโดยก.สยามานนท์
 59. จอมกฤษฎา(2505) ภาพและเรื่องโดยระย้า


 60. จอมดาบจอมธนู ของ รุ่ง ราเชนทร์ เล่มเดียวจบ
 61. จอมพิภพ ของ ธง ไทยงาม มีเล่ม 2 จบ
 62. จอมธนู(2504)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 63. จอมประจัญบาน(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 64. จอมไพรจอมสิงขร(2505) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 65. จอมอภินิหาร/ ซุปเปอร์แมน (2499)ภาพและเรื่องโดยหลังฉาก
 66. จอมอรัญ(2504) ภาพและเรื่องโดยจิตรกร ศิลปสกุล
 67. จักรพรรดิกุหลาบดำ(2504) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 68. จัมปาทอง(2498)ภาพและเรื่องโดยแจ่ม พัฒนกุล
 69. จ้าวจักรวาล(2505) ภาพและเรื่องโดยมรกต ดำเกิง
 70. จิ้งจอกขาว(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 71. จิ้งจอกพ่าย(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 72. จิ้งจอกล่องหน(2510) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 73. จิ้งจอกล่องหน + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์
 74. จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์ + นักเลงดาบ ของ ราช เลอสรวง 75. จิ้งเหลนไฟ(2507) ภาพและเรื่องโดยนุภาพ
 76. เจ้าชายกาลี(2500)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 77. เจ้าชายจักรา(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 78. เจ้าชายดำรงฤทธิ์(2502)ภาพโดยพนัส และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 79. เจ้าชายนรสิงห์(2501) ภาพและเรื่องโดยปรีชา กิ่มมณี
 80. เจ้าชายผมทอง(2502) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 81. เจ้าชายผมทอง + มังกรสามหัว ของ จุก เบี้ยวสกุล
 82. เจ้าชายไฝดำ ของ แดน เดชา
 83. เจ้าชายลิ้นดำ(2503)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 84. เจ้าโทน ของ ปิยะดา + หงอคงผจญภัย ตอนเด็กต่างดาว
 85. เจ้าค้างคาวอาละวาด
 86. เจ้าฟ้า(2509) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 87. เจ้าฟ้า + ศึกพระเวทย์
 88. เจ้าหญิงกำไลมุกข์(2503)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 89. เจ้าหญิงมัคคลี(2504) ภาพและเรื่องโดยสมควร 90. เจ้าหญิงปทุมทอง
 91. เจ้าหญิงดวงดาว
 92. เจ็ดอัศวินน้อย
 93. แจ๋วแหวว96 (2496) ภาพและเรื่องโดย แจ๋วแหวว
 94. ฉลามดำ ของ จำปีดำ
 95. ชะบาแสนสวย(2504)ภาพและเรื่องโดยฉลอง ธาราพรรค์
 96. ชาตรีมหาเวทย์(2509) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 97. ชาตรีมหาเวทย์ + จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์
 98. ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์ + ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ
 99. เชน(2502)ภาพและเรื่องโดยวีรกุล
 100. ซุปเปอร์บอย(2502)ภาพโดยตุ๊ดตู่
 101. ซุปเปอร์แมน/จอมอภินิหาร (2499)ภาพและเรื่องโดยหลังฉาก
 102. ซุปเปอร์แมนแกละ (2500)ภาพโดยปรีชา และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 103. ซุปเปอร์แมนน้อย(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 104. ไซอิ๋ว ของ แจ่ม พัฒนกุล 105. โซโร ของ ราช เลอสรวง
 106. ดวงทินกร(2502)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 107. ดวลเดี่ยว(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 108. ดาบเจ็ดสี(2502)ภาพโดยเทพา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 109. ดาบมังกรทอง(2506) ภาพและเรื่องโดยนุภาพ
 110. ดาวฟ้าหน้าหยก(2505) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 111. ดาวมฤตยู(2509) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 112. ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์ + เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ
 113. ดุจเดือน(2510) ภาพและเรื่องโดยวัฒนา
 114. เดชดำผจญภัย(2502)ภาพโดยพนัส และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 115. เดชผีดิบ(2502)ภาพโดยอาภรณ์ อินทรปาลิตและเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 116. เดชผีพราย(2499)ภาพโดยมนตรี วน. และเรื่องโดยตา ส.
 117. เดชไพรวัน(2502) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 118. เด็กน้อยผู้พิฆาตยักษ์
 119. ตรีบุตร ของ หนูจ๋า ฉบับรวมเล่ม 120. ตะเพียนทอง(2502)ภาพโดยฉลอง และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 121. ตุ่มวิเศษ(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 122. ทาร์ซานกลัวเสือ(2499)ภาพโดยแววเนตร และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 123. ธรณีกรรแสง(2502) ภาพโดยวิศณุ
 124. ธรณีสะท้าน ของ โหม่ง ทนงศักดิ์ เล่มเดียวจบ
 125. ธนูขาว ของ ศักดิ์ โสภา
 126. ธิดาพญาครุฑ(2500)ภาพโดยสายัณห์ และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 127. นกน้อยผจญภัย(2498)ภาพและเรื่องโดยประยูร จรรยาวงษ์
 128. นักบินจำเป็น(2498)ภาพโดยอาภรณ์ อินทรปาลิตและเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 129. นักเลงดาบ(2510) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง มี
 130. นักเลงดาบ ของ ราช เลอสรวง + จิ้งจอกล่องหน ของ ราชันย์
 131. นางชะนีป่า(2503)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 132. นายอำเภอผมทอง(2506) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 133. นิยายภาพสามรส(2504) ภาพและเรื่องโดยมรกต,ระย้า, ราชันย์
 134. บ้านผีดุ(2501)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ


 135. ประกายเพลิง(2508) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 136. ปลาบู่ทอง(2508) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 137. ป๋องเปรียวผจญภัย(2498)ภาพและเรื่องโดยสุวรรณ
 138. ปี่วิเศษ(2500)ภาพและเรื่องโดยสมัคร
 139. ปี่วิเศษ แม่มดพยาบาท ของสมัคร
 140. ผจญภัยในเมืองยักษ์(2503)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว
 141. ผมทองคะนองศึก(2511) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 142. พญายมคะนอง(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง
 143. พระนางหงส์ฟ้า(2505) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 144. พระอภัยมณี(2506) ภาพและเรื่องโดยจักจั่น
 145. พันท้ายนรสิงห์(2509) ภาพและเรื่องโดยพ.พันเมือง
 146. พันมังกร(2506) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 147. เพชฌฆาตบ้าเลือด
 148. เพลิงกามเทพ(2510) ภาพและเรื่องโดยระย้า
 149. เพลินภาพ(2499)ภาพและเรื่องโดยตุ๊กตา 150. เพื่อนแก้ว(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 151. เพื่อนรัก(2507)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี มีครบชุด
 152. ฟันปลอมหาย(2499)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 153. ไฟเย็น ของ ปยุต เงากระจ่าง
 154. มงกุฏเหล็ก(2503)ภาพโดยวิโรจน์ และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 155. มณีเจ็ดแสง(2502)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 156. มณีโสภา(2502) ภาพโดยธารา และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 157. มนุษย์ตุ๊กตา(2511) ภาพและเรื่องโดยโรม บันลือราช
 158. มนุษย์หินอาละวาด (ทัศน์)
 159. มังกรคะนอง(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 160. มังกรสามหัว(2504) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 161. มังกรสามหัว + เจ้าชายผมทอง ของ จุก เบี้ยวสกุล
 162. มือปืนพเนจร(2506) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี
 163. มือปืนพเนจร(2508) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 164. ยอดนักเบ่ง(2502)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ


 165. ยอดอัศวิน
 166. ยักษ์ปรมาณู(2500)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 167. โยยอดดาวยวน(2506) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 168. ราชาธิราช (2495) ภาพโดย เหม เวชกร
 169. ราชาร้อยเล่ห์(2507) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 170. ฤกษ์ดาวโจร(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 171. ล่องไพร(2499)ภาพโดยแทน และเรื่องโดยน้อย อินทนนท์
 172. ล่าหัวใจยักษ์(2502)ภาพโดยสัมพันธ์ และเรื่องโดยปานทอง
 173. ลูกคนยาก(2502)ภาพโดยวิษณุ และเรื่องโดยจ.ไตรปิ่น
 174. ลูกมังกรไฟ/สมบัติพระศุลี(2503)ภาพและเรื่องโดยแจ๋วแหวว
 175. เล็บครุฑ(2500)ภาพโดยธารา และเรื่องโดยพนมเทียน
 176. เลือดทาแผ่นดิน(2504) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 177. โลกแตก(2499)ภาพโดยแววเนตร และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 178. วิเตชา ของ จิงโจ้
 179. วันดวล(2505) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี 180. วิญญาณล่องหน(2510) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 181. วิญญาณอติเทพ(2503) ภาพและเรื่องโดยสาย สีดอกบวบ
 182. เวียงฮ่อ(2498)ภาพโดยตุ๊กตา และเรื่องโดยยโสธร
 183. ศรีธนญชัย ของ พ.บางพลี
 184. ศรีธนนชัย(2505) ภาพและเรื่องโดยจักจั่น
 185. ศึก5เซียน(2507) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 186. ศึกจ้าวสมิง
 187. ศึกพระเวทย์(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 188. ศึกพระเวทย์ + เจ้าฟ้า ครบชุด 16 เล่มจบ
 189. สงครามล้างโลก(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 190. สโนไวท์กับคนแคระทั้ง7(2497) ภาพและเรื่องโดยอดิเรก
 191. สมบัติผี
 192. สมาคมสี่เหล่า(2500)ภาพโดยอาภรณ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 193. สมิงป่าซุง(2502)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 194. สองเสือแดนสิงห์(2505)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี 195. สองอัศวินดาบดำ(2508) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 196. สันธยาภาณุมาศ(2502)ภาพโดยสรน. และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 197. สามเกลอ พล นิกร กิมหงวน ของ ป.อินทรปาลิต มี 6 ตอน
 198. ปกาศิตมัจจุราช อ้ายงาหัก สมบัติปีศาจ เดชผีดิบ โลกแตก  ทาร์ซานกลัวเสือ
 199. สามเกลอเรือแตก(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม
 200. สามเกลอโลกพระอังคาร(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม
 201. สามเกลอโลกล้านปี(2498)ภาพและเรื่องโดยสัมพันธ์ โฆษิตธรรม
 202. สามผู้วิเศษ(2504)ภาพและเรื่องโดยไฉน ธาราพรรค์
 203. สามยมทูต(2510) ภาพและเรื่องโดยวิเชียร ชายทวีป
 204. สามสิงห์(2504) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 205. สิงขรผู้ทรงพลัง(2503)ภาพและเรื่องโดยวินธัย
 206. สิงห์ดำ(2509) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 207. ภาคพิสดาร - ภาคสมบูรณ์ - ภาคพิเศษ - ตอนเทพบุตรมหากาฬ -       ตอนมงกุฎมหาภัย - ตอนเงามัจจุราช - ศึก 5 เซียน - หลั่งเลือดแดนทมิฬ
  -      
  ตลุยแหลก 3 เล่ม - กำเนิดสิงห์ดำ - สิงห์คำรณ
 
 
 1. สู้จานผี(2498)ภาพและเรื่องโดย รงค์ ราชภูมิ
 2. สังข์ทอง ของ หนูจ๋า ฉบับรวมเล่ม
 3. เสือขาว(2505) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 4. เสือพร(2500)ภาพโดยบรรณารักษ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 5. เสือพลัดถิ่น(2500)เรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 6. แส้สังหาร(2500)ภาพโดยไสว และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 7. โสนน้อยเรือนงาม(2511) ภาพและเรื่องโดยตะวัน
 8. หงส์เหิร(2510) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 9. หงษ์ดำ ของ เนตร มรกต
 10. หยกมหากาฬ ของ เนตร
 11. หน้ากากทอง ของ เทวัญ
 12. หน้ากากดำ(2502)ภาพโดยไสว และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 13. หน้ากากดำ(2506) ภาพและเรื่องโดยธำรงค์ กิ่มมณี
 14. หนูป้อมลุงเป๋อ(2502) ภาพและเรื่องโดยปรีชา ชวนเสถียร
 15. หนูเล็กลุงโกร่ง(2498)ภาพและเรื่องโดยอดิเรก
 16. หลั่งเลือดตะวันรุ่ง(2506) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 17. หักเขี้ยวเสือ(2500)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์ 18. เห้งเจียผู้วิเศษ(2505) ภาพและเรื่องโดยทวี วิษณุกร
 19. เห้งเจีย ของ ทวี วิษณุกร ตอนดาบในหิน และตอนเผชิญปีเตอร์แพน
 20. เหมยเจ็ดดอก(2509) ภาพและเรื่องโดยชบาดำ
 21. เหมยเจ็ดดอก ของ ชบาดำ + ดาวมฤตยู ของ ราช เลอสรวง + ชาตรีมหาเวทย์ ของ ราชันย์
 22. เหยี่ยวเงิน(2510) ภาพและเรื่องโดยราเชนทร์
 23. ภาคอภินิหาร-ภาคอินทรีเหล็ก-ภาคพญายม-ภาคเจ็ดพญายม
 24. เห่าดง มีครบชุด 4 เล่มจบ
 25. อภินิหารตุ๊ดตู่(2499)ภาพโดยบรรณารักษ์ และเรื่องโดย ป.อินทรปาลิต
 26. อภินิหารแพรแดง(2500)ภาพโดยวิรัช และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 27. อวสานอินทรีย์แดง(2507) ภาพและเรื่องโดยราชันย์
 28. อัศวินคู่บัลลังก์(2501)ภาพและเรื่องโดยนิวัฒน์ ธาราพรรค์
 29. อัศวินดาบดำ(2505) ภาพและเรื่องโดยจุก เบี้ยวสกุล
 30. อัศวินยักษ์(2499)ภาพโดยส.รัศมี และเรื่องโดยเสรี เปรมฤทัย
 31. อัศวินลมกลด(2507)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี
 32. อัศวินสายฟ้า(2500)ภาพและเรื่องโดยพ.บางพลี มี


 33. อินทรีย์ดำ(2506) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง
 34. อินทรีย์ผยอง(2508) ภาพและเรื่องโดยเชียรชาย
 35. อินทรีย์ไฟ ของ เนตร เล่มเดียวจบ
 36. อิทธิฤทธิ์แพรดำ ของ แมนเทพ ตอนอวสานต์
 37. อีหนูยอดนักดาบ ของ น้องต้อย เล่มเดียวจบ
 38. ไอ้แมงมุมดำ(2509) ภาพและเรื่องโดยดวลเชิง ชาตรี
 39. ไอ้เสือปืนยาว ของ ราช เลอสรวง
 40. ไอ้หนูยอดนักดาบ(2506) ภาพและเรื่องโดยแดน เดชา
 41. ไอ้หนูอภินิหาร(2511) ภาพและเรื่องโดยราช เลอสรวง

  ขอขอบคุณ
  คุณธนู ทายาทของอาจารย์เสรี เปรมฤทัย  ที่ให้ความไว้วางใจด้วยการมอบการ์ตูนเก่ารุ่นปี 2495-2510 ให้สำนักการ์ตูนไทยเก็บรักษา เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวในการเผยแพร่ต่อไป


  วันที่ 3 กย.2555 ผมได้รับมอบการ์ตูนและนวนิยายเก่ารุ่นปี 2495-2510 จากคุณธนู ทายาทของอาจารย์เสรี เปรมฤทัย ศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองไทย
  ในการแต่งนิยายพื้นบ้านและวรรณคดีไทย จำนวนกว่า 500 เล่ม ขอขอบคุณคุณธนู และให้คำมั่นว่าจะอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นมรดกของไทย และส่งเสริมให้ลูกหลานไทยได้รู้จักคุณค่าของการ์ตูนไทยสืบต่อไป

  นางชะนีป่า  ปี 2503 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  ดวงทินกร ปี 2500 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  บุกเมืองลับแล  ปี 2501 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  เจ้าชายจักรา  ปี 2500 โดยสนร. /เสรี เปรมฤทัย
  สันธยา ภาณุมาศ  ปี 2500 โดยอรุณ /เสรี เปรมฤทัย
  หกสหายผู้ถืออาวุธวิเศษ  ปี 2502 โดยประเสริฐ /เสรี เปรมฤทัย
  มณีโสภา  ปี 2503โดยธารา /เสรี เปรมฤทัย
  มณีเจ็ดแสง  ปี 2502 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  ดาบเจ็ดสี  ปี 2500 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  อภินิหารแพรแดง ตอนปราบยักษ์ใหญ่ ปี 2500 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  แพรแดงผู้กล้าหาญ  ปี 2499 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  แพรแดงผจญพญานาค เล่ม 24  ปี 2499 โดย วิรัช /เสรี เปรมฤทัย
  ก้นแหลม หูกาง สองเกลอผจณภัย  ตอน 3  ปี 2499 โดยพ. สุวรรณบุณย์ /เสรี เปรมฤทัย
  ขวานฟ้าหน้าดำ  ปี 2500 โดยเทพา /เสรี เปรมฤทัย
  เดชดำผจญภัย  ปี 2502 โดยพรทิพย์ /เสรี เปรมฤทัย
  เจ้าชายดำรงฤทธิ์  ปี 2500 โดยพรทิพย์ /เสรี เปรมฤทัย
  ประมวลสาส์น 5 รส  ปี 2499-2500

  มงกุฏเหล็ก ปี 2503 โดยวิโรจน์/เสรี เปรมฤทัย
  เจ้าหญิงพิมประไพ ปี 2499 โดยบรรณารักษ์/เสรี เปรมฤทัย
  อัศวินฝาแฝด ปี 2501 โดยประเสริฐ /เสรี เปรมฤทัย
  นิทานผดุงศึกษา ตอนดาบวิวาห์ ตอนไพรวัลย์ทรงกลด ตอนปีสาจหมาป่า ตอนกล่องพยนต์ ปี 2499
  นิทานจุ๋มจิ๋ม ปี 2500
  เจ็ดอัศวินน้อย ปี 2502 โดยสุชาติ/กุลธาดา
  นิยายภาพสามรส ปี 2500
  หนูป้อมลุงเป๋อ ตอนภูตผยอง
  หน้ากากดำ ตอนอ้ายขี้โกง โดยสันตศิริ
  ทมิฬแดง ตอนอินทรีย์ขาว โดยสันตศิริ
  ม้าแสนรู้ รอย โรเจอร์ ตอนหมีช่วยสืบโดยสันตศิริ
  ล่องป่า จังเกิ้ลจิม ปี 2502 ตอนปราบสลัดช่องมละกา โดยสันตศิริ
  ยอดทหารเสือ
  จอมอัศวิน ยีน ออทรี ตอนช่วยผู้ถูกกล่าวหา โดยสันตศิริ
  ขวานฟ้าหน้าดำ ไทยทีวี เล่มใหญ่ 2 เล่ม

  นิยายเก่าโบราณ
  ดาบเจ็ดสี โดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2499 มี 19 เล่มจบ
  มณีเจ็ดแสงโดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2502 มี 13 เล่มจบ
  ขวานฟ้าหน้าดำโดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2499 มี 13 เล่มจบ
  มณีโสภา โดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2501
  กาลีทรยศ โดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2502
  แพรแดงโดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2502 มี 20 เล่มจบ
  แพรสีไพลโดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2502
  จอมทัพวานร(เห้งเจีย) โดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2499 มี 15 เล่มจบ
  ทาร์ซาน ผดุงศึกษา โดยเสรี เปรมฤทัย ปี 2497 มี 10 เล่มจบ
  เทพนิยายผดุงศึกษา มีเล่ม 1-47 จบ โดยเสรี เปรมฤทัย
  นิทานผดุงศึกษา มี 31 เล่ม โดยเสรี เปรมฤทัย
  นิทานผดุงศึกษา โดยเสรี เปรมฤทัย ตอนโม่งป่า(5 เล่ม) ผีเสื้อหัสดิน กำไลทอง กระต่ายทอง เจ้าหญิงหน้าแพะ กลองอินทเภรี
  เทพนิยาย โดยเสรี เปรมฤทัย
  นิทานแสนสนุก มี 15 เรื่อง โดยเสรี เปรมฤทัย
  นิทานตู้ทอง มี 21 เรื่อง โดยเสรี เปรมฤทัย
  นิยายผีโดยเสรี เปรมฤทัย... ผาตองเหลือง ผีตานี ผีปอบ ผีเปรต ผีนางตะเคียน ผีหลอก
  นิยายชุดผีดุๆ โดยลุงผี...ปราสาทผี ท่านอภินิหาร นํ้ามันพราย
  เกราะแก้วกายสิทธิ์ ปี 2467
  พระราชนิพนธ์อุณรุฑ ปี 24xx
  พระสุธน ปี 2492
  คลังนิยาย ปี 24xx
  กระต่ายทอง เก่ามาก ปี 24xx


15 ตค. 2555 ขอขอบคุณคุณสังคีต พรหมภูวัลย์ ที่ได้มอบนิยายภาพ สิงห์ดำ ของ ราช
เลอสรวง ให้ทั้งหมด 46 เล่ม รวมทั้งจอมขมังเวทย์ เพชฌฆาต อัศวินสายฟ้า
วีรธรรมการ์ตูน 
การ์ตูนสงครามครบชุด


 
*****************************